Etämyynnin sopimusehdot

Lohjan Euro-Auto Oy, myöhemmin EuroAuto.

Maksuehdot

 • Ostaja maksaa kauppahinnan tilisiirrolla, maksukortilla, rahoituksella tai käteisellä ajoneuvon kaupan yhteydessä. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteismaksuosuudeksi sovittu kauppahinta on maksettu.
 • Mikäli ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa, myyjä luovuttaa ajoneuvon tai tuotteen ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu myyjälle ja myyjä on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöltä.

Ostajan palautusoikeus

 • Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tuotteeseen myyjäliikkeessä. Huutokauppa ei ole etämyyntiä.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa ajoneuvo neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon rekisteröinnistä seuraavien ehtojen mukaisesti:
  • Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua ajoneuvoa. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua ajoneuvoa.
  • Kotiintoimituksesta perittävä kulukorvaus on kiinteä ja koskee toimituksesta aiheutuvia erillisiä kuluja. Sitä ei palauteta asiakkaalle varsinaisen autokaupan purkautuessa, sillä auton ostajan oikeus kaupan purkamisen katsotaan liittyvän pääsääntöisesti vain autoa koskeviin virheisiin, ei sen toimitukseen.
  • Ennen palautusta asiakkaan on oltava yhteydessä myyjäliikkeeseen palautuksen yksityiskohtien sopimiseksi.
  • Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo tai tuote siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon tai tuotteen asiakkaalle luovuttanut.
  • Jos uusi ajoneuvo on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.
  • Jos kyseessä on käytettynä myyty ajoneuvo, palautushetkellä asiakas on ajanut sillä enintään tuhat (1.000) kilometriä
  • EuroAuto palauttaa ajoneuvon kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla sekä muilla kuluilla, joita tässä ehdoissa on mainittu. Ostajalle ei palauteta ajoneuvon tai tuotteen siirto-, kuljetus- tai muita kuluja.  Mikäli ajoneuvossa tai tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.). Ajetut kilometrit peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  • Palautettavan ajoneuvon tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa. Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.
  • Mikäli autossa on ennen palautusta ilmennyt virhe, pidätämme oikeuden korjata virhe tai pidättää virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ennen maksun palautusta.
  • Määräaikaa on noudatettu, kun ajoneuvo on palautettu EuroAuton toimipisteeseen (sama piste mistä ajoneuvo on ostettu) ennen kyseisen 14 vuorokauden määrä-ajan päättymistä. Asiakas vastaa ajoneuvon palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.
  • Ajoneuvon mukana tulee olla kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.
  • EuroAuto tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että ajoneuvo täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
  • Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon palautuksesta, jos kaikki ajoneuvon palautukseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Pidätämme oikeuden pidättää maksua kunnes ajoneuvo varusteineen on palautettu.
  • Jos EuroAuto huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on EuroAutolla oikeus hakea ostajalta takaisin ajoneuvon arvon alenemista vastaava summa.