Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Olemme sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä tietoja keräämme ja miten käsittelemme niitä. Kerromme myös, mitä oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on.

1. Rekisterinpitäjä

Lohjan Euro-Auto Oy
Tuuliviirinkuja 5, 03400 Vihti

Rekisteriä koskevissa asioissa sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Lohjan Euro-Auto Oy / Keto Sanna
Tuuliviirinkuja 5, 03400 Vihti
040-5093143

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakas- tai työsuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
asiakassuhteen hoitaminen auton myynnin, oston ja koeajon yhteydessä
vakuutuksiin, rahoituksiin ja muihin vastaaviin palveluihin sekä työsuhteet.

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja muut mahdolliset yhteystiedot,
tunnistamistiedot (esim. ajokortin nro ja voimassaolopäivä, tarvittaessa ajokortin kopio), ajoneuvon tiedot,
rahoitusasiakkaista tiedot, jotka rahoitusyhtiö kulloinkin vaatii ,
asiakkuuteen liittyvät muut tiedot, kuten sopimukset, vakuutukset, sähköpostit ja kirjeet
Työsuhteissa: nimi, syntymäaika, yhteystiedot, koulutustiedot, työkokemus, kielitaito ja muu erityisosaaminen, suosittelijat sekä ajokortin kopio

Asiakastiedot:
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

4. Mistä lähteistä keräämme tietoja

Henkilökohtaisia tietoja saamme asiakkailtamme, julkisista rekistereistä

(esim. Trafi, luottotietorekisterit, kolmannet osapuolet kuten chat, Nettiauto, Autotalli, Tori, Autotie, sosiaalinen media, Google Analytics).

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Tarkastusoikeus:
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot maksutta kerran vuodessa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet viisi vuotta. Tositteet, kirjeenvaihto, valtakirjat ymv. lain mukaan kuusi vuotta tilikauden lopusta laskien. Riitatilanteet ymv. kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lohjan Euro-Auto Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti (tilitoimisto tai IT -tuki). Kaikilla edellä mainituilla on vaitiolovelvollisuus.
Päivitämme tätä dokumenttia tarvittaessa ja ajan tasalla olevan versio on nettisivuillamme.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastavia vaikutuksia rekisteröidyille.